Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Tarieven
Provisies

Aangezien zaken soms verschillende jaren kunnen aanslepen vraagt het kantoor ten gepaste tijde provisies op geleverde prestaties en op voorgeschoten gerechtskosten.

Deze provisies worden in mindering genomen van de eind onkosten en - erelonenstaat.

Dit biedt het voordeel voor de cliŽnt dat hij op die wijze zijn kosten kan spreiden en weet waar hij aan toe is.

Het kantoor biedt ook steeds de mogelijkheid aan cliŽnten, rekening houdende met hun financiŽle situatie om de onkosten en erelonen af te betalen, mits de afgesproken termijnen stipt worden gerespecteerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De tarieven zijn steeds exclusief BTW. Ereloonnota's dienen ter kantore te worden betaald binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota, hierna zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de ereloonnota.
2. Het bedrag van de onbetaald gebleven ereloonnota zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdsverlies en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
3. Voor zover ťťn enkele ereloonnota binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota onbetaald is gebleven, worden alle ereloonnota's van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen ereloonnota's werden vereffend.
4. Enkel de Rechtbank van eerste Aanleg te GENT, de Rechtbank van Koophandel te GENT en het Vredegerecht over het 5de kanton te GENT zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor