Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Verkeersrecht

Deze materie behelst onder meer de strafrechtelijke verdediging voor Politie- en Correctionele Rechtbanken, zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie en dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen en toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, burgerlijke partijstellingen ten gevolge van verkeersongevallen, regresvordering van de verzekeringsmaatschappij, aansprakelijkheidsgeschillen en schadebegroting, alsook andere inbreuken op het Verkeersreglement, de Wet betreffende de Politie over het Wegverkeer en andere verkeerswetgeving.

 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor