Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Jeugdrecht

Maatregelen omtrent het ouderlijk gezag, omgangsrecht en onderhoudsgeld voor de
kinderen, problematische opvoedingssituaties, strafrechtelijke feiten gepleegd door
minderjarigen, aansprakelijkheid van de ouders voor de minderjarige,Ö
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor