Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Echtscheidingen : Procedure 2. Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

* Onherstelbare ontwrichting bewezen op basis van feitelijke scheiding

- Beide echtgenoten of één echtgenoot kan het verzoekschrift bij de rechtbank indienen.
- Een motivering m.b.t. de onherstelbare ontwrichting moet in het verzoekschrift opgenomen worden alsook de volledige of gedeeltelijk bereikte akkoorden.
- Indien de echtscheiding door beide echtgenoten is aangevraagd en ze zes maanden feitelijk gescheiden zijn op het moment van de eerste verschijning, wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken. Indien niet, dan zal een tweede verschijning vastgelegd worden na het verstrijken van deze zes maanden.
- Indien de echtscheiding door één echtgenoot wordt aangevraagd, wordt de noodzakelijke periode van feitelijke scheiding verlengd tot één jaar.
- Indien slechts gedeeltelijke akkoorden werden bereikt door de echtgenoten, zal de kortgedingrechter voorlopige maatregelen treffen.

* Onherstelbare ontwrichting op grond van feiten

- Overspel, grove beledigingen, slagen en verwondingen. In het algemeen kan men spreken over een onherstelbare ontwrichting wanneer de voortzetting van het huwelijk onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting.
- In dit geval is er geen termijn van zes / twaalf maanden van toepassing.
De echtscheiding kan onmiddellijk uitgesproken worden.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor