Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Echtscheidingen : Alimentatiegelden

Alimentatie – wijzigingen vanaf 1 september 2007

(onderhoudsgeld te betalen van ้้n partner aan de andere):

• Wordt betaald aan de meest behoeftige partner.
• Dekt in principe de behoeften van de partner.
• Kan nooit hoger zijn dan 1/3e van het netto-inkomen van de echtgenoot die moet betalen.
• De duur van de uitkering is in principe beperkt tot de duur van het huwelijk.
• Stopt automatisch bij een nieuw huwelijk of en verklaring van wettelijke samenwoning van de echtgenoot die er recht op had.
• Het bedrag kan door de rechter aangepast worden als er nieuwe omstandigheden zijn (onafhankelijk van de wil van de betalende ex-echtgenoot).

In een EOT bepaalt uzelf of er al dan niet alimentatie betaald wordt, de hoogte van de alimentatie, de duur, de modaliteiten rond wijziging, …, rekening houdend met de parameters
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor