Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Handelsrecht

Alle geschillen met uw medecontractanten, invorderingen van facturen, opstellen van
algemeen verkoops - en factuurvoorwaarden, betwistingen m.b.t. geleverde en
aangekochte goederen of diensten, handelspraktijken, consumentenrecht,
vennootschappen, vereffeningen en faillissementen, productenaansprakelijkheid,Ö
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor