Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso

Een vlot betalingsverkeer is van cruciaal belang voor uw onderneming. Het toegestane aantal dagen klantenkrediet is traditioneel afgestemd op de benodigde geldrotatie om in uw eigen schulden op korte termijn te voorzien.

Een slechte opvolging van onbetaalde facturen kan aldus nefast zijn voor de liquiditeit van uw onderneming. Daarenboven kan dit zelfs op termijn zelffinanciering in de weg staan, wat ongetwijfeld de groei van uw onderneming zal belemmeren.

Een snelle en accurate aanpak van wanbetalingen is daarom een eerste en vaak onmisbare stap in het optimalisatieproces van de cashflow van uw onderneming.

De invordering van uw facturen ( incasso) gebeurt door het kantoor op een gestructureerde, en resultaatgerichte wijze, waarbij U telkens nauwgezet op de hoogte wordt gehouden van elke stap in de procedure.
Bovendien kan dergelijke incasso zonder meerkost voor uw onderneming gebeuren.

* Zonder meerkost
* Werkwijze
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor