Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Incasso : zonder meerkost

U betaalt geen dossierkosten of opstartkosten.

Uw factuurvoorwaarden worden toegepast, zodat de intresten en het schadebeding bovenop het factuurbedrag dienen betaald te worden door uw klant.

Indien u geen voorwaarden hebt, worden de wettelijk toegestane tarieven toegepast van 10% schadebeding + 12 % intresten.

U dient de gerechtskosten voor te schieten, maar deze worden normaal gezien van de klant terug gerecupereerd.

In principe verliest u weinig of niets aan kosten.

Als er een procedure is geweest, behoudt het kantoor het schadebeding, de intresten en de rechtsplegingsvergoeding.

Er wordt echter een matig en forfaitair ereloon aangerekend in dossiers waar weinig of niets kan worden gerecupereerd door insolvabiliteit of faillissement van de debiteur.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor